Mapa

#

Índex

Terrassa. En aquesta ciutat hi ha dues línies de ferrocarril, la d'ADIF i la de FGC; aquesta darrera hi té un dels terminals. Una bona part dels trams es troben soterrats. A la foto es veu, a l'esquerra, un detall d'una estació d'ADIF, i a la dreta, un d'una estació d'FGC (2014-7).