Mapa

#

Índex

Sant Vicenç de Calders. Foto de l'esquerra: sortida nord de l'estació, amb la línia de Vilanova a la dreta i la de Vilafranca a l'esquerra. Foto de la dreta, a la dreta, via a Valls i Picamoixons; a l'esquerra, vies a Tarragona (2011).