Mapa

#

Índex

Barcelona. Vies a la zona portuària i a la Zona Franca. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 1) Vies que travessen la Zona Franca: part central del Carrer 4 (2008); 2) Túnel del Cementiri de Montjuïc; 3) Via mixta entre el Port de Barcelona i l'estació de Can Tunis, i 4) Via triple dins el Port, en un carrer sense nom, paral·lel al carrer A de la Zona Franca i tocant al moll del Príncep d'Espanya (2011).