Mapa

#

Índex
Mollet del Vallès. Nus de Mollet: interesecció en sentit sensiblement perpendicular de l'extrem oriental del Corredor del Vallès amb tres línies nord-sud. 1) Encreuament a desnivell sobre la línia Barcelona - Vic - Puigcerda; 2) Línia Barcelona - Girona - Portbou, i derivació per la dreta cap al Corredor del Vallèsta (la via procedent del Corredor ha confluït una mica abans, i no es veu); 3) Estació de Mollet-Sant Fost, immediatamment al nord de la precedent derivació, i 4) Via de la LAV i confluències per la dreta i per l'esquerra de la via d'ample europeu procedent del Corredor del Vallès (2007-2011).