Mapa

#

Índex

Montblanc. En el sector de Montblanc les vies d'ample ibèric i de la LAV van en sentit sensiblement paral·lel, separades pel riu Francolí i per la carretera N-240. A l'esquerra, entorn de l'estació (2011), i a la dreta, via de la LAV.