Mapa

#

Índex

Girona. Estacions de la línia d'alta velocitat (2013), a l'esquerra, i d'amplada ibèrica (2012), a la dreta.