Mapa

#

Índex

Castellbisbal. Enllaç nord amb el corredor del Vallès, usat en sentit est-oest; a la imatge de l'esquerra, incorporació d'aquest per la dreta, i a la imatge de la dreta, incorporació pel fons i baixant, vista des de l'extrem sud de l'estació (2011).