Mapa

#

Índex

L'Aldea. A la foto de l'esquerra, del fons, on hi ha l'estació. cap al primer terma, via cap a Ulldecona, passada la bifurcació; al fons i cap a l'esquerra, molt poc visible, via a Tortosa. A la dreta, panorama aeri de la bifurcació (2011).