7. L'espai CMYK

 

Índex

 

Mescles substractives

Els colors obtinguts barrejant pintures i tintes són produïts per un procés substractiu. En un procés substractiu, els pigments actuen com filtres: absorbeixen una part de la llum incident i en reflecteixen la resta. La llum incident penetra en un cos transàrent o parcialment sota la superfície pintada, i n'emergeix filtrada i, per tant, amb una composició diferent. En les mescles de pigments, cada pigment absorbeix uns determinats colors, i el conjunt actua com si interposéssim successivament dos (o més) filtres.

 

El sistema CMYK

cmykEls tres colors controlats per les tintes o pigments en un procés substractiu són els mateixos que els de la mescla additiva; els substractius primaris són els corresponents complementaris: pigment magenta (sovint anomenat erròniament vermell) o menys-verd, pigment groc o menys-blau i pigment cian o menys-roig). El procediment que fa servir aquests tres colors s'anomena tricromía. Les tintes i pigments reals, però, fins i tot emprats a màxima concentració, no tenen prou poder absorbent i, en conseqüència, no donen bons negres; per això cal recórrer a la quadricromia, en què als tres substractius primaris s'afegeix el negre: Cian-Magenta-Yellow-BlacK.

Les composicions de tintes d'impremta (o d'impressora) es graduen del 0 a l'1.

 

Transformacions RGB - CMYK

Els paràmetres d'un color en el formats CMYK es relacionen amb els valors RGB d'acord amb el procediment següent:

Sigui per exemple el color rgb(80,90,200)

 

L'espai RGBA i la transparència

L'espai RGB es complementa amb un quart paràmetre: l'opacitat o alpha (A). Quan l'opacitat és 1, no es deixa veure el fons sobre el qual s'ha aplicat el color; quan és 0, només es veu el fons, i en els casos intermedis es veu parcialment el fons i parcialment el color sobreposat. Quant als resultats, es tracta d'un equivalent a una mescla substractiva. Cal advertir, però, que en realitat es tracta d'un artifici que calcula els valors d'R, de G i de B equivalents a la mescla substractiva, però els presenta, com sempre, per mètodes additius.

Observem el color rgb(255,255,0) amb diversos graus d'opacitat, que s'indiquen.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Notem l'absoluta equivalència entre un color no saturat i un color saturat però transparent sobre blanc:

rgba(255, 255, 0, 0,4) rgb(255, 255, 153)

Si el fons no és blanc, el resultat és novament equivalent al de la mescla substractiva. Els mateixos colors d'abans sobre un fons rgb(0,127,255):