Tangentoide

La tangent és el quocient entre el sinus i el cossinus; la corba que en representa la variació en funció de l'angle és la tangentoide.

y = sin(x)/cos(x)

Exemple

-4 < x < 4
-4 < y < 4

 

Retorn

Tangentoide