Sistema d'equacions

Dues o més equacions que comparteixen dues o més incògnites constitueixen un sistema d'equacions.

Exemple

x2 - 3y + 5 = 0
x - 2y + 4 = 0

representat per a

-5 < x < 5
-3 < y < 5

 

Retorn

sistema d'equacions