Sinusoide

La sinusoide és la corba determinada pel valor del sinus d'un angle en funció del valor d'aquest angle.

Exemple

y = 3sin(x)

representat per a

-9 < x < 9
-4 < y < 4

 

Retorn

Sinusoide