Rosa

Les roses adopten la forma general

r = cos(ka)

El nombre de pètals depèn del valor de k.

Exemple

r = cos(5a)

representat per a

-1.2 < x < 1.2
-1.2 < y < 1.2
0 < a < 13

 

Retorn

Rosa