Recta que passa per (0, 0)

Té la forma general

y = ax

sense terme independent.

Exemple

y = 2x

representat per a

-5 < x < 5
-8 < y < 8

 

Retorn

Recta que passa per (0,0)