Quocient de polinomis en X

Les funcions explícites expressades en forma de quocient de dos polinomis adopten formes complexes. En els punts corresponents a les arrels del numerador considerat com una equació, la funció es fa 0; en els corresponents a les del denominador, infinit.

Exemple

y = ( x - 3 ) / ( x2 + 2x - 6 )

representat per a

-8 < x < 8
-1 < y < 1

 

Retorn

Quocient de polinomis en X