Pla

Un pla en l'espai és representat per una funció de primer grau

z=f(x, y)

Exemple

z = 3x - 2y

representat per a

-5 < x < 5
-5 < y < 5
-20 < z < 20

 

Retorn

Pla