Paraboloide de revolució

El paraboloide de revolució és la superfície descrita per una paràbola que gira a l'entorn del seu eix. En la forma més senzilla hi correspon la funció

z = ( x2 + y2 ) / k

Exemple

z = ( x2 + y2 ) / 6

representat per a

-3 < x < 3
-3 < y < 3
0 < z < 2

 

Retorn

Paraboloide de revolució