Paràbola cúbica sense màxim ni mínim

En algunes ocasions la paràbola cúbica no té màxim ni mínim; només un punt d'inflexió.

Exemple

y = x3 + 3x2 + 6x - 8

representat per a

-3 < x < 3
-30 < y < 10

 

Retorn

Paràbola cúbica sense màxim ni mínim