Paràbola cúbica

La funció de tercer grau dóna lloc a una corba anomenada paràbola cúbica. En general aquesta corba té un màxim, un mínim i un punt d'inflexió.

Exemple

y = -2x3 + 5x2 - 3x + 9

representat per a

-4 < x < 4
-10 < y < 30

 

Retorn

Paràbola cúbica