Paràbola amb el vértex a (0, 0)

Quan en una funció de segon grau només hi ha el terme de segon grau, la paràbola que la representa té el vértex en el punt

(0,0)

Exemple

y = 3x2

representat per a

-3 < x < 3
-2 < y < 14

 

Retorn

Paràbola amb el vértex a (0,0)