ParÓbola d'eix vertical

La parÓbola d'eix vertical correspon a la funciˇ

y = ax2 + bx + c

L'eix vertical Ús donat per la funciˇ

x = b / 2a

Exemple

y = x2 - 3x + 8

representat per a

-4 < x < 4
-4 < y < 12

 

Retorn

ParÓbola d'eix vertical