Lemniscata de Bernouilli

És un cas particular de funció implícita de quart grau, amb la forma general

x4 + y4 + 2x2y2 - a2x2 + a2y2 = 0.

Té la forma de 8 ajagut.

Exemple

x4 + y4 + 2x2y2 - 4x2 + 4y2 = 0

representat per a

-2.5 < x < 2.5
-1 < y < 1

 

Retorn

Lemniscata de Bernouilli