Hipèrbola

Les funcions que consisteixen en una constant dividida per un monomi de primer grau donen lloc a una hipèrbola.

Exemple

y = 25 / x

representat per a

-16 < x < 16
-16 < y < 16

 

Retorn

Hipèrbola