Helicoide

L'helicoide és la superfície descrita per una recta que es desplaça amb moviments simultanis i uniformes de traslació i de rotació al llarg d'una altra recta. Hi correspon la funció

z = y tg(kx)

Exemple

z = y tg (2x) = y sin (2x) / cos (2x)

representat per a

-3 < x < 3
-3 < y < 3
-2 < z < 2

 

Retorn

Helicoide