Funcions exponencials

En les funcions exponencials la variable independent és un exponent. La més senzilla adopta la forma general

y = a bx

L'eix OX és una asímptota i en el punt y = a hi ha la intersecció de la corba amb l'eix OY.

Exemple

y = 3x / 2

representat per a

-3 < x < 3
-1 < y < 7

 

Retorn

Funcions exponencials