Espiral

En les espirals el valor del radi varia d'acord amb el valor de l'angle d'acord amb alguna determinada llei. En el cas més simple tenim

r = k a

essent a l'angle i k el factor constant.

Exemple

r = 0.05 a

representat per a

-3 < x < 3
-3 < y < 3
0 < a < 10π

 

Retorn

Espiral