Cicloide

La cicloide és la corba traçada per un punt d'una circumferència quan roda sense relliscar sobre una recta. Es defineix mitjançant dues funcions de forma

x = r (t - sin t)
y = r (1 - cos t)

on r és el radi de gir i t els valors de l'angle de gir.

Exemple

x = 7 ( t - sin t)
y = 7 ( 1 - cos t)

representat per a

-7 < x < 49
-3 < y < 21
0 < t < 6.2832

Retorn

Cicloide