Cardioide

La cardioide és la corba traçada per un punt d'una circumferència quan roda sense relliscar sobre una altra circumferència del mateix radi. Es defineix mitjançant dues funcions de forma

x = 2r cos t - r cos 2t
y = 2r sin t - r sin 2t

on r és el radi de les circumferències i t els valors de l'angle de gir.

Exemple

x = 10 cos t - 5 cos 2t
y = 10 sin t - 5 sin 2t

representat per a

-20 < x < 20
-20 < y < 20
0 < t < 6.2832

Retorn

Cardioide