Corbes de Bézier

Les corbes de Bézier uneixen dos punts, inicial i final, d'acord amb les especificacions donades per dos punts de control, que determinen les tangents en aquells i el grau de curvatura en els respectius entorns immediats. Es defineixen mitjançant dues funcions paramètriques de tercer grau en què

0 <= t <= 1

Exemple

x = t3 + 3t + 1
y = -12t3 + 18t2 - 3t + 1

representat per a

-1 < x < 7
-1 < y < 7
0 < t < 1

Retorn

Corbes de Bézier