28. Content Management Systems

Índex

 

Concepte

Amb el terme Content Management system o CMS (Sistema d'Administració de Continguts) es coneix qualsevol conjunt de recursos que permeti crear, publicar, modificar i suprimir contingut d'un web des d'una o més pàgines assolibles des d'un ordinador connectat a Internet, sense necessitat de coneixements especials d'informàtica i sense necessitat de transferir via FTP els documents originals fins al lloc de distribució. El procediment és ideal per a tasques de tipus col·laboratiu, des d'un fòrum o un blog fins a un diari digital, un catàleg de productes o un sistema de gestió de tràmits administratius.

L'acció sobre el contingut pot anar des dels casos més simples, en què tot es fa mitjançant formularis (és el cas vist en els temes anteriors) fins a l'ús de sofisticats editors de text. I molt sovint es combinen els dos procediments.

 

CMS administrat mitjançant formularis

Les taules d'una base de dades MySQL poden contenir diversos tipus d'informació: textos, referències a imatges, organització jeràrquica de la informació, forma de distribució de la informació en el document resultant, estil de la presentació, etc.

En els exemples vistos en els capítols anteriors només hi havia textos i la forma de presentació era molt elemental: o una taula o una llista.

Ara toca fer un pas més i aconseguir, amb la màxima economia de mitjans, els objectius següents:

Taula de MySQL, amb els camps següents:


Document que fa la lectura de la taula MySQL


Tres plantilles, de les quals una és

I dues més d'anàlogues, amb els canvis de distribució espacial i d'estil.


Vegeu-ne el resultat.

 

Ús d'editors wysiwyg

Amb el procediment anterior hem establert la disposició general dels elements i estils per a la presentació de cada un. Però no hi hem establert indicacions d'estil per a fragments d'elements; per exemple, destacar en blau una frase dins un paràgraf.

Una solució alternativa és l'ús d'un editor wysiwyg. Aquest acrònim significa What you see is what you get, és a dir, allò que veus és allò que (finalment) obtens. L'ús d'aquesta mena d'editors s'ha generalitzat i en els fòrums i en els blogs entra en competència amb el procediment dels formularis.

L'editor està inserit en una pàgina a l'abast de qui hi estigui autoritzat - administradors, redactors o públic en general, segons els casos. No cal que l'usuari sàpiga codificar, n'hi ha prou que sàpiga fer servir un programa com el Word o un d'anàleg.

Es mostra en pantalla allò que anem escrivint. Hi ha icones especials per a signes especials, subratllats, negretes, etc. que immediatament es veuen reflectits en pantalla.

L'editor tradueix el text i les indicacions de les icones en codi HTML, CSS i PHP, segons que calgui, i això és el que queda emmagatzemat com a codi de la pàgina afectada.

Finalment, qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina afectada, la veurà amb el format desitjat:

 

CMS d'ús lliure

S'ha popularitzat molt l'ús de paquets CMS d'ús lliure, posats a punt i renovats per associacions sense finalitat de lucre, com ara el WordPress, el Joomla i el Drupal.

Aquests paquets tenen una sèrie de punts en comú:

A Internet hi ha nombrosos manuals elementals i d'aprofundiment; per a un nivell introductori són molt recomanables els continguts a Siteground.