25. Altes de registres

Índex

 

Afegir registres

Els registres s'afegeixen amb la instrucció

Podem ometre els noms dels camps; en aquest cas els valors s'adjudicaran ordenadament als diversos camps que hi hagi en el registre.

Els camps autonumèrics s'han d'ometre sempre, tant en l'enumeració d'INTO com en la de VALUES; el valor hi és assignat automàticament.

Els valors especificats a VALUES han d'anar entre cometes simples si són de text, i sense cometes si són numèrics, tant si són indicats directament com si ho són mitjançant variables.

 

Valors procedents d'un formulari

Molt sovint les dades emmagatzemades en una base de dades procedeixen de formularis omplerts per l'usuari final (fòrums, llistes de distribució, etc.); és possible fer servir tota mena de camps de formulari, inclosos els hidden. Les dades trameses són, com sempre, rebudes mitjançant $_POST['nom_del_camp'] o anàlegs.

Molt sovint aquestes dades procedents del formulari són sotmeses a manipulacions o càlculs previs a la inlusió en la taula.
Vegeu el contingut inicial de la taula.
Feu una alta i vegeu-ne el resultat.


Nota: Atesa la finalitat didàctica d'aquest exemple, el darrer document PHP conté un programa que presenta la taula modificada i, a més, un programa final, que restaura el contingut inicial de la taula. No és possible, doncs, d'actuar-hi reiteradament.

Desenvolupant adequadament el programa, són possibles disposicions més pràctiques:

 

Transferència de dades contingudes en un fitxer

El responsable d'un web sovint ha de fer incorporacions massives de dades en una taula. Es poden fer programes que combinin la càrrega d'un fitxer de text extern, la lectura d'aquest línia a línia i la inserció de les dades en una taula MySQL.


Assegureu-vos del contingut i del format del fitxer
Afegiu-lo a la base de dades.
Vegeu el contingut de la taula.
Si el resultat no és l'esperat, assegureu-vos que l'arxiu donat d'alta és correcte.


Nota: Atesa la finalitat didàctica d'aquest exemple, les càrregues successives no s'acumulen.

Els programes com phpMyAdmin i anàlegs contenen utilitats que faciliten aquesta mena d'operacions, i donen resolta la qüestió d les cometes i l'apòstrof. S'hi acostuma a fer servir alguna variant del format .csv o similars; els fulls de càlcul acostumen a tenir utilitats que automàticament en converteixen el contingut a aquest format.