Indica un nombre comprès entre 1 i 10000. Calcularem els quocients d'aquest nombre pels quadrats dels nombres enters.