Calcularem els quadrats dels nombres naturals fins al límit que indiquis: