8. Inclusions

Índex

 

Les funcions include() i afins

Un document PHP pot incloure en el seu interior un altre document que contingui text, codi HTML o codi PHP, o qualsevol combinació d'aquests. El document inclòs és, en general, un altre document PHP, però també pot ser un document .txt.

Això s'aconsegueix amb la funció include() (i similars):

Si el document inclòs conté codi PHP, aquest ha d'ésser contingut entre <?php i ?>, independentment del fet que l'include() en el document principal també vagi entre <?php i ?>.

La inclusió és molt útil quan hi ha elements que s'han aplicar a diversos llocs idènticament o amb petites variants. Hi ha dos supòsits bàsics (i qualsevol combinació imaginable):

 

Dos o més documents comparteixen un element comú

Dos documents o més, que potser són molt diferents, poden tenir algun element en comú. Aquest element en comú es pot posar en un document destinat a ésser inclòs en els anteriors; això és especialment interessant si el contingut és variable al llarg del temps, ja que n'hi haurà prou de canviar-lo en un sol lloc.

arxiu head.php


arxiu 08b.php


Vegeu-ne el resultat

 

Un document amb una part variable

En una situació contrària de l'anterior, un únic document es pot presentar amb continguts diversos, subministrats per sengles documents inclosos. La tria del contingut es fa des d'un altre document mitjançant un formulari, una sèrie d'hipervincles amb paràmetres o alguna funció del propi document.


arxiu 08d.php (els arxius 08e.php i 08f.php són anàlegs)


arxiu 08g.php


Vegeu-ne el resultat

 

Variants d'include()

Si la funció include() invoca un document inexistent, es mostra un missatge d'error, però després continua el processament de la resta del document PHP que la conté. Per a evitar això hi ha la funció require() que, si no troba el document invocat, a més de mostrar el missatge d'error, atura el processament del document que la conté.

Les funcions include_once() i require_once() són variants de les anteriors, destinades a assegurar, com a prevenció d'errors, que una mateixa inclusió només es faci una sola vegada en un mateix document.