Verbs

Lloc i moviment

 

En totes les llengües es poden incorporar al predicat indicacions de temps, d'aspecte, de lloc i de moviment. En la majora de les llengües a què estem més avesats, les precisions de temps i d'aspecte s'expressen sovint morfològicament, com acabem de veure; però no les de lloc i de moviment, que s'expressen amb adverbis, amb clítics, amb verbs auxiliars i fins i tot amb l'ús de verbs totalment diferents.

En el cas del català,

Deixa-ho allà
Ves-hi
Fes-te enllà
Pujar / baixar

En xinès estàndard hi ha un elaborat sistema en què s'indica el tipus de moviment, la direcció i el sentit. Això implica posar en joc fins a dos termes adverbials que tanmateix podem considerar verbs pel fet que en altres contextos s'usen sols, com veritables verbs:

zǒu xiè lóu lái
(Ell/a) baixa del pis [cap aquí]

Però en d'altres llengües conceptes similars de lloc i de moviment s'expressen mitjançant afixos verbals. Per exemple, en Yagua, una llengua de les terres baixes del Perú, hi ha uns afixos que podem parafrasejar com 'riu amunt' o 'riu avall':

Saanaa suuti_imu_níí Renta'l riu_avall
Siiryi_chára Ho troba riu_amunt