Verbs

Incorporació de noms

 

En moltes llengües - el català n'és una - es produeix una aproximació entre el verb i els seus arguments. En la forma

la veies

hi ha, d'una banda la incorporació del subjecte 'tu' en forma d'afix verbal de segona persona dels singular; notem el contrast amb

[Tu] podies veure-la

D'altra banda, també notarem el contrast amb

veies la taca

on el complement va darrere el verb.

En resum podem dir que en català

Hi ha llengües que van més enllà i incorporen a la forma verbal un substantiu complet.

L'anglès fa un ús ocasional de la incorporació del nom, com ara a

babysit
fer de mainadera

paral·lel a la derivació més productiva

babysitter
mainadera

Si volem fer un paral·lelisme en català, podem inventar una paraula, 'immunosuprimir', que voldria dir 'suprimir la immunitat', o sigui 'evitar la resposta immunitària'.

Notem que aquesta suposada paraula estaria formada per un verb i el complement directe d'aquest, combinats morfològicament. Això que hem hagut de fer d'aquesta manera tan artificiosa és una possibilitat corrent en algunes llengües.

En aquestes, algun complement representat per un nom s'incorpora al verb (obligatòriament o no) i forma un complex morfològic. N'és un exemple el complement directe del tiwa meridional, una llengua d'Estats Units, on trobem frases com ara:

Ti_ khwian_ mu _ban
Jo gos veure [Passat]

Una cosa semblant passa en oneida, una altra llengua d'Estats Units:

wa'_ ke_ nakta_ hninu'
[Passat] [1 sg.] llit comprar