Verbs

Abast de les variacions

 

Podem agrupar els canvis que pot experimentar el verb en diversos grups:

A continuació ens referirem als primers tipus de canvis. En la descripció que en farem ens centrarem gairebé exclusivament en les variacions obtingudes mitjançant afixos; quedi ben entès, però, que allà on no hi ha present aquest recurs, cada llengua empra algun dels altres per a obtenir finalitats anàlogues.

Com hem dit, en català cada verb té una cinquantena llarga de formes verbals simples:

creure infinitiu
creient gerundi
crec present d'indicatiu, primera persona del singular
creus present d'indicatiu, segona persona del singular
crèiem imperfet d'indicatiu, primera persona del plural
cregué pretèrit perfet d'indicatiu, tercera persona del singular
creguéssiu imperfet de subjuntiu, segona persona del plural
...  

Altres llengües són molt més restrictives; un cas força extrem és el de l'anglès:

go anar, ves!
goes va
went va anar, anava ...
gone anat
going anant, que va

I, encara, en els verbs regulars (que són la majoria) les formes tercera i quarta coincideixen.

Un cas semblant és el del xinès, que només fa servir uns pocs sufixos:

chi menjar, menja, menja!
chi_le ha menjat (=ha acabat de menjar)
chi_guo ha menjat, va menjar
chi_zhe està menjant

I en l'extrem oposat trobem casos com el del grec clàssic, que combina tres veus, (activa, mitjana i passiva), sis modes (indicatiu, subjuntiu, optatiu, imperatiu, infinitiu i participi) i sis temps (present, imperfet, futur, aorist, perfet i plusquamperfet), la major part de les combinacions dels quals es realitzen mitjançant afixos:

lu_ei present indicatiu actiu
e_lu_eto imperfet indicatiu mig-passiu
lu_thēs_ē futur indicatiu passiu
lu_sē_tai aorist subjuntiu mig-passiu
le_lu_koi perfet optatiu actiu
e_le_lu_to plusquamperfet indicatiu mig-passiu
lu_sesthai futur infinitiu mig
etc.  

Aquests afixos van darrere el verb; és a dir, són sufixos, però en algunes llengües, són prefixos; en són una mostra les marques de temps en suahili:

ki_li_tosha va bastar
ki_na_tosha basta
ki_ta_tosha bastarà