Variacions de les funcions sintàctiques

Oracions antipassives

 

De la mateixa manera que les llengües acusatives poden tenir una construcció passiva, les llengües ergatives poden tenir una construcció anomenada antipassiva, en què l'agent passa a construir-se en forma absolutiva, el verb passa a construir-se en veu antipassiva i l'objecte original passa a instrumental o a una altra forma perifèrica, o fins i tot és omès.

Això és el que passa, per exemple, en esquimal de Grenlàndia:

Arna_p niqi niri_vaa
Dona_[Erg.] carn_[Abs.] menjar_[sufixos]

Arna_q niqi_mik niri_nnig_puq
Dona_[Abs.] carn_[Instr.] menjar_[sufixos]

Un altre exemple és el Yidiny (llengua d'Austràlia gairebé extingida):

Yiñdu:ng buña:ng mayi bugang
Aquesta dona vegetals menja

Yingu buña buga:ding
Aquesta dona menja

En la segona versió l'ergatiu 'yiñdu:ng buña:ng' ha passat a absolutiu, 'yingu buña', i 'mayi' ha desaparegut.