Variacions de les funcions sintàctiques

 

Les oracions predicatives vistes fins ara poden ésser modificades de diverses maneres:

Sovint aquests canvis tenen repercussió en la forma de presentació dels noms i pronoms constitutius dels arguments afectats, però també en el verb, que adopta formes especials.

Aquest darrer aspecte aquí només s'esmenta; ja se n'ha parlat en tractar de la morfologia verbal.