Variacions de les funcions sintàctiques

Canvis en altres arguments

 

Són també molt freqüents els canvis en arguments altres que el subjecte.

En anglès el complement indirecte pot anticipar-se al directe; amb aquest canvi perd la preposició 'to':

I brought the letter to John
Jo vaig_portar la carta a Joan

també es pot dir

I brought John the letter

En anglès aquest canvi es produeix sense modificació de la veu del verb; en d'altres llengües el mateix fenomen va acompanyat d'un canvi morfològic en el verb. En indonesi, per exemple,

Saja mem_bawa surat itu kepada Ali
Jo [Afix]_vaig_portar carta la a Ali

però

Saja mem_bawa_kan Ali surat itu
Jo [Afix]_vaig_portar_[Afix] Ali carta la

Notem que el canvi d'ordre dels objectes directe i indirecte comporta la pèrdua de la preposició 'kepada' i l'addició del sufix 'kan' al verb.

Un altre canvi possible és l'ascens de l'instrumental a objecte; és el cas del kinyarwanda (llengua de Rwanda, i parts d'Uganda i el Congo):

Umugabo arandika ibaruwa n' ikaramu
home escriu carta amb ploma

L'ascens de l'instrumental a objecte força la modificació del verb amb un morfema que indica el canvi de funció:

Umugabo arandik-iisha ibaruwa ikaramu