Sintaxi

Morfemes funcionals

 

Suposem una oració com ara

Torno a casa

Els termes 'torno' i 'casa' estan relligats mitjançant la preposició 'a'.

Les preposicions formen part d'un grup més ampli de morfemes que anomenarem 'morfemes funcionals', i que es poden dividir en tres grups:

Ens hi referirem extensament més endavant.