Sintaxi

Estructura i recursivitat

 

L'ordre en què es presenten els diversos constituents d'un enunciat és insuficient per a una explicació completament satisfactòria d'aquest. Posem un exemple molt elemental:

La bella Lola

Podem acordar sense gaire dificultat que 'la' i 'bella', van tots dos amb 'Lola': Però hem de notar que hi van d'una manera diferent. Podem dir

Lola
La Lola
Bella Lola, fes-me una mica de cas
La bella Lola

però no podem dir

* Bella la Lola

tot i que ara, com abans, tant 'la' com 'bella' continuen anant abans que 'Lola'.

Hem de concloure que, més enllà de l'ordre seqüencial, els vincles es donen a diversos nivells, que podem representar així:

[ la ] [[ bella ] Lola ]

o, genèricament,

[ Det. ] [[ A ] N ]

Això comporta que la descripció d'un enunciat exigeixi l'explicitació d'una estructura, molt més complexa que la simple enumeració de l'ordre d'aparició dels constituents.

Aquestes estructures presenten una altra propietat, la recursivitat, és a dir, la capacitat de repetir una mateixa estructura en un únic enunciat. Suposem l'estructura

de + N

Podem fer servir reiteradament aquesta estructura en un mateix enunciat:

Una tauleta de nit de fusta de pi

La complexitat que es deriva de la formació d'estructures i i de la recursivitat d'aquestes no té cap límit teòric, com ho mostra l'estil d'algunes escriptors, com Marcel Proust, o alguns jocs lingüístics en forma de conte, com 'La formiga que anava a Jerusalem':

I l'Home respon:
- Més fort és Deu que té a les seves mans la vida de l'Home, que es menja la Vaca, que beu l'Aigua, que apaga el Foc, que crema el Bastó, que pega el Gos, que guanya el Gat, que es menja la Rata, que forada la Muntanya, que atura el Vent, que arrossega el Núvol, que cobreix el Sol, que fon la Neu, que trenca la poteta a la formigueta que va a Jerusalem!

que seria incomprensible si no s'hi hagués fet el joc d'anar-hi afegint un element nou a cada volta.

Però la manca de límit teòric és compensada, però, per necessitats de tipus pràctic, especialment en la llengua parlada.