Sintaxi

Concordances

 

Sovint trobem afixos on en principi no esperaríem trobar-ne. Vegem-ne un exemple:

Les nenes jugaven contentes en el pati

Doncs bé, trobem que

D'aquesta mena de repeticions en diem concordances, que consisteixen en la repetició del contingut d'un morfema en dos punts diferents d'una mateixa expressió. En general les concordances consisteixen en marques pròpies del nom o del pronom repetides sobre verbs o adjectius capaços d'admetre-les. Les concordances són com petites fites destinades a no perdre el fil en el flux expressiu. Però alhora comporten la repetició d'una mateixa informació dues o més vegades. Cada llengua troba el seu propi equilibri entre la necessitat d'encaminament i la nosa de la redundància.

Hi ha llengües molt restrictives. Per exemple, en anglès els adjectius no admeten marques de nombre, i en conseqüència és impossible la concordança:

a blue ribbon (=una cinta blava)
two blue ribbons (=dues cintes blaves)

L'alemany, en canvi, admet marques de gènere, nombre i Cas en els adjectius, però només en determinades condicions:

Der Kaffee ist gut

En aquest cas diuen 'gut', no pas 'guter', ni 'guten', ni 'gutem' ni 'gute'.

Hi ha casos en què la presència de la concordança fa innecessària la presència del terme principal. En català, per exemple, la presència d'una tercera persona del plural en un verb pot fer innecessària la presència explícita del subjecte:

han arribat (= ells/elles han arribat)