Sintaxi

Categories lèxiques

 

El desenvolupament d'una descripció de la morfologia i també de la sintaxi requereixen, com hem dit, un pas previ: la distribució de les paraules en categories lèxiques: nom, pronom, verb, adjectiu, adverbi...

Un cop feta aquesta distribució podrem establir quins afixos admet cada categoria - i aprofundirem en la morfologia, de la qual fins ara només hem indicat els fets generals - i com es combinen les paraules de les diverses categories fins a formar oracions completes - i establirem així una sintaxi.

El problema és que la distribució en categories no és senzilla de fer. Tenim a la nostra disposició diversos tipus de criteris, entre es qual els morfològics i els semàntics i la capacitat combinatòria - és a dir les mateixes propietats sintà que mirem de descriure. Cap d'aquests criteris &eacte;s concloent, i a voltes fins i tot semblen contradictoria..

Recorrerem doncs a una forma de caracterització híbrida i en darrer terme axiomàtica.