Sintagma nominal

Nucli marcat

 

Hi ha llengües en què és el nom que fa de nucli el que rep una marca. És el cas del neerlandès col·loquial:

Jan z'n pijp En Joan la seva pipa (= la pipa d'en Joan)
Marie d'r pop La Maria la seva nina (= la nina de la Maria)

I també en hongarès:

Az ember haz_a
El home casa_seva

En turc hi ha dues construccions, segons el significat. La primera és equivalent a les anteriors:

Telefon rehber_i Guia de telèfons
Polis nemur_lar_ı Els agents de policia

I en la segona s'acumulen dues marques, l'una sobre el nucli i l'altra sobre el modificador:

ev_in kapi_si
casa_de porta_seva