Pronoms

Pronoms personals

 

Moltes llengües expressen la idea de persona gramatical mitjançant pronoms personals. L'ús que es fa dels pronoms personals varia molt d'una llengua a l'altra. En un extrem hi ha llengües que exigeixen que tot subjecte d'oració no expressat per un nom sigui expressat per un pronom, fins i tot els verbs meteorològics, com és el cas de l'anglès:

It rains
Plou

En l'altre extrem hi ha llengües que fan un ús molt escàs de les referències personals, com és el cas del japonès:

nomimasu
bec, beus, beu, bevem, beveu, beuen

En aquestes llengües l'absència del pronom personal és compensada bé per referències gestuals bé per criteris pragmàtics (donada tal situació, s'entén tal cosa).

En català la primera persona es designa amb el pronom personal 'jo', i la segona amb 'tu'. En plural tenim 'nosaltres' i 'vosaltres'. I per als no participants es reserva el pronom 'ell', amb les seves variants; és la tercera persona.

Hi ha llengües que no tenen pronoms personals de tercera persona. Era el cas del llatí; en el seu lloc calia fer servir pronoms demostratius o anafòrics. Això equival a dir 'aquest' o 'aquell' en lloc d''ell'.

Entre les llengües actuals, és el cas del hindi:

yah ell / aquest
vah ell / aquell

Moltes llengües amb pronoms de tercera persona en limiten l'ús. En català l'ús genuí evita que el terme 'ell' (i les seves variants) sigui aplicat a entitats altres que les persones (o animals personificats), o quan es vol marcar un èmfasi especial:

Va ser ell qui et va insultar, no pas jo.

Però també hi ha llengües en què els pronoms de tercera persona poden usar-se indistintament per a persones i coses. És el cas del gaèlic d'Irlanda:

an caillín ansin. Níl mór
És la noia allà. No_és (ella) gran

an chloch ansin Níl mór
És la pedra allà. No_és (ella) gran.

En les llengües amb gènere o amb altres classificadors, aquest pot tenir repercussió en les formes dels pronoms personals. I els pronoms personals també poden ésser sensibles a la funció sintàctica, fins i tot en llengües que no tenen variants de Cas en els noms.