Pronoms

Pronoms demostratius i anafòrics

 

En moltes llengües els demostratius i els anafòrics es poden pronominalitzar.

Així en català podem dir

Aquest peix no m'agrada

Però si ja sabem que parlem de peixos, podem dir també

Aquest no m'agrada.

En el primer cas hem fet servir un adjectiu demostratiu; en el segon, un pronom demostratiu.

Els pronoms demostratius i anafòrics recullen en general les mateixes distincions que els adjectius demostratius i anafòrics en la mateixa llengua. Així, el català distingeix entre proximitat i llunyania local, temporal o anafòrica:

En Joan i en Pere són amics i molt bons esportistes; aquest es dedica a la natació, i aquell al futbol.

Però no falten casos en què el sistema de distincions és diferent. En les llengües amb gènere - o algun altre classificador - sol haver-hi un terme no adscrit a cap gènere o classe. Per exemple, en català a 'aquest ' i 'aquell' - adjectius o pronoms - s'hi afegeix 'això' i 'allò' - només pronoms.

Pel que fa a les formes, els pronoms demostratius i anafòrics poden coincidir amb els corresponents adjectius o poden tenir formes diferents. En anglès, per exemple, els demostratius tenen la mateixa forma i les mateixes variants tant si són adjectius com si són pronoms:

this these
that those

I el mateix passa en català:

aquest, aquesta, aquests, aquestes

En japonès, en canvi, tenen formes completament diferents:

adjectius: kono sono ano
pronoms: kore sore are