Oracions especials

La situació com predicat

 

Una construcció típica consisteix en un verb copulatiu acompanyat d'un complement de lloc. És el cas de l'anglès:

Oxford is in England
Oxford és a Anglaterra

Algunes llengües, com l'espanyol, especialitzen un verb per a indicar situacions:

Todos los muebles estaban en su sitio
Tots els mobles eren a lloc

D'altres tenen verbs que podem traduir en bloc com 'ésser a'; és el cas del xinès mandarí 'zài':

shǔ zài zhuōzi shàng
Hi ha llibres damunt la taula