Negació

 

Les oracions negatives estableixen l'absència de determinat esdeveniment, situació o estat. Molt sovint la negació es refereix a una oració sencera, que és el cas que examinarem.

La negació també pot referir-se, amb diversos matisos, a un constituent determinat; notem el contrast entre

L'Ernest no va saludar l'Alícia
L'Ernest no va saludar l'Alícia, però sí els altres convidats
L'Ernest no va saludar ningú