Morfologia

Marca zero

 

Si en català comparem el masculí i el femení,

fill
fill_a

o el singular amb el plural

fill
fill_s

veiem que una de les variants morfològiques es caracteritza justament per l'absència de marca. En aquests casos diem que hi ha la marca zero, especialment quan en la mateixa llengua hi ha altres paraules en què un morfema homòleg té realització fonètica.

Així a la vista de

els dilluns
els diumenge_s

direm que el plural de 'dilluns' és indicat amb la marca zero, per contrast amb 'els diumenges' en què n'hi apareix una d'explícita.

Anàlogament direm que en llatí 'puer' és un nominatiu amb marca zero (per contrast amb els altres casos (puer_i, puer_os...) o amb 'domin_us', en què el nominatiu rep la marca '_us'.